DE | EN

MATO全钢黄油枪E503 ,不带附件,螺纹R1 / 8"

商业级型号,短行程动作,定量输送永久弹簧负载系统,工作压力超过400 bar(5.800 psi),最大压力能力800 bar(11.600 psi)约TÜV, DLG,BLT认证,符合DIN 1283标准,用塑料袋包装,用于400 g油脂筒或500 g散油加注,不带附件,螺纹R1 / 8"
  • 订货号:3051006

  • 海关代码:82055980

  • MPQ:25.00

  • 单位:

  • 重量:1.115

  • GTIN:4016553051006